Literatuur zonder leeftijd stopt

Gepubliceerd op: 19 december 2018

Het bestuur van IBBY-Nederland en de redactie van hebben besloten met ingang van 1 januari 2019 te stoppen met Literatuur zonder leeftijd. Met het tijdschrift probeerde men de traditionele grenzen van de kinder- en jeugdliteratuur te verkennen. Het auteursnummer over Joke van Leeuwen zal het laatste nummer zijn.Uit de brief die onlangs naar de abonnees is gestuurd:"We zien ons om twee redenen genoodzaakt om te stoppen met Literatuur zonder leeftijd.De eerste reden is van financiële aard. Het aantal abonnees van de reeks is in het afgelopen decennium gedaald, terwijl de publicatiekosten in diezelfde periode juist steeds stegen. Hierdoor is Literatuur zonder leeftijd al een aantal jaren verliesgevend en daardoor drukt de reeks onevenredig zwaar op de IBBY-begroting. Omdat we het bevorderen van de studie van jeugdliteratuur als een belangrijk onderdeel van de missie van IBBY zien, hebben we ondanks dat het tijdschrift verliesgevend was, ieder jaar opnieuw gemeend dat we toch moesten blijven doorgaan. In juni van het afgelopen jaar zijn we echter toch tot het inzicht gekomen dat doorgaan niet langer verantwoord is. We hebben uiteraard in de voorbije jaren geprobeerd om het tijdschrift onder te brengen bij een uitgever, maar die pogingen zijn helaas niet succesvol geweest. Eveneens hebben we onderzocht of we het digitaal konden uitgeven. Ook die publicatievorm is niet zonder financiële risico’s. Bovendien bleek uit een onderzoek van enkele jaren terug dat veel abonnees hechten aan de papieren vorm.Naast de financiële reden is er ook een inhoudelijke reden. Het bleek de afgelopen jaren steeds moeilijker om auteurs te engageren voor het tijdschrift, onder meer omdat Literatuur zonder leeftijd geen honorarium kan bieden. Dat betekende dat we vaak een beroep deden op een kleine groep van auteurs, onder wie de redactieleden zelf. We zijn die auteurs zeer dankbaar voor de boeiende artikelen die zij al die jaren geschreven hebben en we zouden graag nog veel meer van hen lezen, maar we vinden ook dat een tijdschrift als Literatuur zonder leeftijd alleen bestaansrecht heeft wanneer het wordt gedragen door een grote groep schrijvers die actief zijn binnen de (jeugd)literatuur en die kunnen en willen zorg dragen voor een tijdschrift met gevarieerde en inspirerende bijdragen over onderzoek naar ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale jeugdliteratuur."Meer informatie: IBBY Nederland.